Westhouse Cup 22.8

(Matts & Matts)

Ingen vind denna gång. Före starten blåste det lite, men det mojnade hela tiden. Vid 5 minutersskottet började vi accelerera för fullt mot startlinjen. Kanske hade vi en 50 meters sträcka att tillryggalägga, men det räckte inte till. 10 minuters gränsen gick före vi var över och vi fick resultatet DNS, did not start. Det visste vi inte, utan satt och gungade i en och en halv timme med små pustar då och då, medan vi drev åt fel håll. Nå det visade sig också att jag hade tittat baninstruktionerna fel och siktade på fel prick. Alltid kan man ju inte lyckas. Vi avbröt och styrde kosan mot hamn.

Klas