Bilder från 2007

Hangöregattan

bild (27k)

På väg till Hangöregattan. I förgrunden syns Flipper, FIN-943

bild (27k)

Ricke, Klas och Matts tar en öl efter Hangöregattans första dags seglatser.

bild (27k)

Nu är det allvar, coach Nicke talar taktik.

Cruising

bild (27k)

Ibland regnar det.